Crisis Nood Opvang Winkelsteeg gemeente Nijmegen loopt ten einde

Crisis noodopvang vluchtelingen gemeente Nijmegen

Na een periode van meer dan een jaar waarin het een baken van veiligheid en ondersteuning was voor vluchtelingen, nadert de Crisis Noodopvang van de gemeente Nijmegen op Sportpark Winkelsteeg zijn einde. Sinds april 2023 heeft deze tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO) onderdak geboden aan maximaal 1200 vluchtelingen. Met de geleidelijke afname van het aantal bewoners, zal de locatie grotendeels sluiten op 1 mei 2024.

Deze tijd heeft Alert Beveiliging een cruciale rol gespeeld in het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Van beveiligers tot BHV’ers en bikerteams, Alert Beveiliging heeft haar expertise ingezet om een veilige omgeving te creëren voor degenen die het het hardst nodig hadden.

Wanneer de meerderheid van de bewoners de locatie hebben verlaten, blijven tot uiterlijk 15 mei nog maximaal 200 bewoners achter. Voor hen zal een klein deel van de opvanglocatie intact blijven. Echter, de rest van de paviljoens en units zullen worden afgebroken en de locatie zal worden opgeruimd.

De sluiting van de Crisis Noodopvang markeert het einde van een tijdperk van hulp en ondersteuning voor vele vluchtelingen die hier een tijdelijk thuis vonden. Het is ook een moment om de inzet en toewijding van alle betrokken partijen, waaronder Alert Beveiliging, te erkennen voor hun onvermoeibare inspanningen om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden.

Hoewel de Crisis Noodopvang op Sportpark Winkelsteeg zijn deuren sluit, blijft de behoefte aan solidariteit en ondersteuning voor vluchtelingen wereldwijd voortduren. De gemeente Nijmegen blijft zich inzetten om deze behoeften te adresseren en een positieve impact te hebben op het leven van degenen die op de vlucht zijn voor conflict en vervolging en zal ook in de toekomst zijn steentje bijdragen door nieuwe locaties to openen.